Rapportage Erfgoedbalans FlevolandOpzet: als eerste Nederlandse provincie een Erfgoedbalans opstellen, waarin het complete Flevolandse erfgoed in kaart wordt gebracht als handleiding en inspiratiebron voor beleidsmakers.

Erfgoed neemt in het nieuwe land een belangrijke plaats in. Het biedt bewoners een mogelijkheid tot identificatie met de ruimte om hen heen. Deze ruimte verandert in hoog tempo, zeker in Flevoland waar een belangrijk deel van het erfgoed (het archeologische erfgoed) onzichtbaar is. Het steunpunt heeft in samenwerking met de Flevolandse gemeenten een erfgoedbalans gemaakt, voor zowel archeologie, gebouwde monumenten als het landschap. Het onderdeel gebouwd erfgoed is van mijn hand.

De erfgoedbalans:

1. Brengt het aanwezige erfgoed in kaart (zowel huidige monumenten als mogelijk toekomstige monumenten);
2. Inventariseert en analyseert de stand van zaken met betrekking tot het erfgoedbeleid van de Flevolandse gemeenten (o.a. door interviews met betrokken ambtenaren);
3. Verzamelt rapporten en onderzoeksresultaten over het Flevolandse erfgoed;
4. Vat rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid samen en maakt vergelijkingen;
5. Doet aanbevelingen met betrekking tot het erfgoedbeleid in Flevoland.

De Erfgoedbalans is geschreven als handvat voor Flevolandse beleidsmakers om erfgoed een plek te geven in hun beleidsplannen. Op 15 september 2011 is de Erfgoedbalans Flevoland tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis in Lelystad aan de provincie gepresenteerd. De informatie uit de balans is ook op de website van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland te vinden.

Geschreven als medewerker van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland. Vormgeving en opmaak door lab13 te Emmeloord.


 


Ga terug naar overzicht