Vensterauteur Canon De NoordoostpolderOpzet: een historische canon voor de Noordoostpolder opstellen, om de kennis over de lokale geschiedenis bij de inwoners te bevorderen.

In de golf van historische canons die de afgelopen jaren zijn verschenen, is ook voor de Noordoostpolder een canon ontwikkeld. De Noordoostpolder kent een bijzondere geschiedenis. Niet alleen vanaf de inpoldering, maar ook voorgaande eeuwen en zelfs ver daarvoor: de prehistorie, waarin de ijstijd zijn sporen achterliet in het gebied.

De canon bestaat uit zeven ramen met in totaal dertig vensters. Namens het Nieuw Land Erfgoedcentrum schreef ik twee vensters: Schokland: eiland in de Zuiderzee en Gebouwen buitengebied: boerderijen, arbeiderswoningen en schuren.
 
Initiatief van Stichting Canon De Noordoostpolder. Gepresenteerd in juli 2012.
 
Venster 16: Gebouwen buitengebied: boerderijen, arbeiderswoningen en schuren

Venster 5: Schokland, eiland in de Zuiderzee

Ga terug naar overzicht